ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

щодо надання благодійної пожертви

 1. Загальні положення
  1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Громадської Організації “Об’єднаний Гуманітарний Фронт”,  зареєстрована за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 2Б, кв. 51, код ЄДРПОУ 44698381,
  e-mail: office@uhf.fund, в особі  Голови Антропова Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, яка надалі іменується «Бенефіціар» невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
  1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
  1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті в мережі Інтернет за посиланням: https://uhf.fund (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Бенефіціаром у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
 2. Предмет Договору
  2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Бенефіціара грошові кошти, а Бенефіціар приймає таку благодійну пожертву та зобовʼязується передати її на виконання мети на яку ця пожертва була направлена. Усі кошти, що будуть отримані Бенефіціаром у звʼязку із діяльністю Сайту, останній зобов’язується передати на благочинність.
  2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Бенефіціара та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні благодійні «проєкти» та організації яким буде передана допомога.
  2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.
 3. Акцепт Оферти
  3.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Бенефіціаром не обмежується.
  3.2. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію та дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.
  3.3. Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Бенефіціару коштів благодійної пожертви способом, зазначеним у Оферті. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Бенефіціара.
  3.4. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.
  3.5. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Бенефіціар, якщо такі витрати стягуються з Бенефіціара. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Бенефіціаром на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).
 4. Права та обов’язки сторін
  4.1. Бенефіціар зобов’язується передати усі грошові кошти, які будуть ним отримані від Благодійника, на благодійність.
  4.2. Кошти направлені Благодійниками на забезпечення інституційної діяльності організації, будуть направлені на таку діяльність.
  4.3. Наданням благодійної пожертви Благодійник стверджує свою дієздатність та добровільність укладання правочину, підтверджує, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України No361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 5. Заключні положення
  5.1. Грошові кошти, збираються задля підтримки ЗСУ, та проєктів вказаних на сторінках сайту на постійній основі. 
  5.2. Сплачуючи благодійний внесок через сайт або у випадку оплати за реквізитами Організації, Благодійник даєте згоду на це, а також погоджується на те, що сума пожертвування не підлягає поверненню.
  5.3. У випадку виникнення спорів між Сторонами, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються у встановленому законом судовому порядку.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ БЕНЕФІЦІАРА:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОБ’ЄДНАНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФРОНТ”
Код ЄДРПОУ: 44698381
Реєстраційна адреса: Україна, 03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 2Б, кв. 51
E-mail: office@uhf.fund